Koniec (roku) na dobry początek (wakacji)

23.06.2017

Uroczystość zakończenia roku szkolnego toczyła się zwykłym trybem. Zgodnie z wieloletnią tradycją składała się z  trzech części: wspólnej ceremonii w holu szkoły, Mszy Świętej i spotkań w klasach.

Zaczęliśmy rano w holu szkoły. Najbardziej zasłużonym  uczniom wychowawcy wręczyli nagrody książkowe. Uczniowie z najwyższą średnią ocen (powyżej 5,0) otrzymali od Księdza Dyrektora  zaproszenia na jesienny obóz naukowy, fundowany przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów. Specjalną nagrodę za najwyższą w tym roku szkolnym średnią ocen ufundowała Rada Rodziców – tym razem powędrowała ona do Magdaleny Lenarskiej  z klasy 1e. Zaszczytny tytuł Klasy Konarskiego przypadł w udziale klasie 2f .
Potem – oczywiście – uroczysta Msza, wspólna dla Gimnazjum i Liceum, a po niej rozdanie świadectw i pożegnanie z nauczycielami w klasach.