Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

          mail  Oferta edukacyjna                 mail  Terminarz kandydata

                             

 

       System rekrutacji Omikron

 

 

Pełny wykaz dokumentów

(dostępne także w plikach do pobrania w zakładce   Rekrutacja)

 

                      mail   Ankieta ucznia

                     mail   Lista dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji

                     mail  Karta uczestnika rekolekcjowakacji

                      mail  Rekolekcjowakacje- informacje

                     mail  Oświadczenie rodziców

                     mail  Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych wpisywanych na świadectwie ukończenia gimnazjum

                     mail  Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2017/2018