Zaproszenie

 


Duszpasterze Liceum zapraszają Rodziców i Nauczycieli na spotkania "...z Nikodemem".    Jak do tej pory będzie to czas na wspólne czytanie i dzielenie się słowem Bożym w niewielkiej grupie. Zaproszenie jest skierowane także do osób, które jeszcze nie były na takich spotkaniach, ale chcą, żeby Biblia była obecna w ich życiu.

 

 

 

W tym roku po raz pierwszy o. Mateusz Pindelski SP zaprasza na 4 katechezy dla dorosłych pt.:

„Wolności oddać nie umiem”:

1. Jezus – człowiek wolny -22 IX,

2. Sztuka dokonywania wyborów - 10 XI,

3. Zniewolenia pozorne i prawdziwe - 12 I,

4. Sądzenie i przebaczanie - 9 III.

Spotkania w formie prelekcji z możliwością zadawania pytań odbywają się w Liceum o godz. 19.30.