Pliki do pobrania

Dokumenty wewnątrzszkolne

Wniosek o stypendium socjalne

Idearium - Szkoła Pijarska w Polsce

Karta obiegowa

Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2017/2018

ogólne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Regulamin studniówki

Inne

Nasza szkoła - prezentacja

Lista podręczników na rok szkolny 2017-2018

Święto Laikatu

Warsztaty dla klas pierwszych 2017-18

Wykaz olimpiad przedmiotowych 2017-18

Wykaz olimpiad interdyscyplinarnych 2017-18

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/18

Planowane wycieczki uczniów klas pierwszych i drugich

Badanie losu absolwentów 2017 -wyniki ankiety

Konkursy szkolne

Regulamin Konkursu Twórczości Artystycznej im. W.Pihut

Terminarz VI edycji Konkursu Twórczości Artystycznej im. Weroniki Pihut

Konkurs Twórczości Artystycznej im. Weroniki Pihut. Karta zgłoszenia

Matura

Wyniki matury 2017 w Liceum

Wyniki matury 2017 w oddziałach

Deklaracja maturalna 1a_N

Deklaracja maturalna 1a-N dla tegorocznych absolwentów oraz osób przystępujących do egzaminu maturalnego w latach 2016-2017 - plik edytowalny *doc

Deklaracja maturalna 1a_N

Deklaracja maturalna dla tegorocznych absolwentów oraz osób zdających egzamin maturalny w nowej formule w latach 2016 i 2017

Deklaracja maturalna 1d_S

Deklaracja maturalna dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w starej formule w latach 2005-2015. Wercia *doc.

Deklaracja maturalna 1d_S

Deklaracja maturalna 1d_S dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w latach 2005 - 2015 w starej formule. PDF.

Podział godzin

Plan lekcji 2stycznia2018_oddziały

Plan lekcji 2stycznia 2018_nauczyciele

Plan lekcji 2stycznia 2018_sale

Podział godzin 22.01.2018_oddziały

Podział godzin 22.01.2018_nauczyciele

Plan lekcji 22.01.2018_sale

Podział godzin 9.04.2018_nauczyciele

Podział godzin 9.04.2018_oddziały

Podział godzin 9.04.2018_sale

Podział godzin 7.05.2018_oddziały

Podział godzin 7.05.2018_nauczyciele

Podział godzin 7.05.2018_sale

Rekrutacja

Terminarz kandydata do Liceum 2018-2019

Oferta edukacyjna Liceum 2018-2019

Wykaz zawodów wiedzy, sportowych i artystycznych uwzględnianych w rekrutacji 2018-2019

Lista dokumentów kandydata do Liceum

Program Dnia Otwartego

Oświadczenie rodziców 2018

Ankieta ucznia 2018

Wiosek o przyjęcie do klasy pierwszej liceum

Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka

Oiadczenie dotyczace wielodzietności

Karta kwalifikacyjna - rekolekcjowakacje 2018

Informacje-rekolekcjowakacje 2018