Pliki do pobrania

Dokumenty wewnątrzszkolne

Wniosek o stypendium socjalne

Idearium - Szkoła Pijarska w Polsce

Karta obiegowa

Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2017/2018

ogólne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Regulamin studniówki

Inne

Nasza szkoła - prezentacja

Propozycja wycieczek dla uczniów - wiosna 2017

Wyjazd do CERN - zgłoszenie

Wyjazd do CERN - program

Wyjazd do CERN - regulamin

Lista podręczników na rok szkolny 2017-2018

Święto Laikatu

Warsztaty dla klas pierwszych 2017-18

Wykaz olimpiad przedmiotowych 2017-18

Wykaz olimpiad interdyscyplinarnych 2017-18

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/18

Konkursy szkolne

Regulamin Konkursu Twórczości Artystycznej im. W.Pihut

Konkurs Twórczości Artystycznej im. Weroniki Pihut - karta zgłoszenia

Rekrutacja

Oferta edukacyjna Liceum 2017-2018

Terminarz kandydata do Liceum Pijarów 2017-2018

Ankieta ucznia_2017

Lista dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji_2017

Karta uczestnika rekolekcjowakacji 2017

Oświadczenie rodziców_2017

Rekolekcjowakacje_informacje_2017

Rekolekcjowakacje_regulamin_2017

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych wpisywanych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w 2016-2017 w woj. małopolskim

Program Dnia Otwartego 2017

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2017/2018

Lista kandydatów przyjętych - klasa medyczna_1e

Lista kandydatów przyjętych - klasa ekonomiczno-prawna_1a

Lista kandydatów przyjętych - klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna_1c

Lista kandydatów przyjętych - klasa architektoniczna_1d

Lista kandydatów przyjętych - klasa ekonomiczno-prawna_1b

Lista kandydatów przyjętych - klasa medyczna_1f

Matura

Wyniki matury 2017 w Liceum

Wyniki matury 2017 w oddziałach

Deklaracja maturalna 1a_N

Deklaracja maturalna 1a-N dla tegorocznych absolwentów oraz osób przystępujących do egzaminu maturalnego w latach 2016-2017 - plik edytowalny *doc

Deklaracja maturalna 1a_N

Deklaracja maturalna dla tegorocznych absolwentów oraz osób zdających egzamin maturalny w nowej formule w latach 2016 i 2017

Deklaracja maturalna 1d_S

Deklaracja maturalna dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w starej formule w latach 2005-2015. Wercia *doc.

Deklaracja maturalna 1d_S

Deklaracja maturalna 1d_S dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w latach 2005 - 2015 w starej formule. PDF.

Podział godzin

Podział godzin_nauczyciele_4.09.2017

Podział godzin_oddziały_4.09.2017

Podział godzin_sale_4.09.2017