Pliki do pobrania

Dokumenty wewnątrzszkolne

Regulamin stypendialny i nagród

Wniosek o stypendium socjalne

Idearium - Szkoła Pijarska w Polsce

Karta obiegowa

Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2016/2017

ogólne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Inne

Nasza szkoła - prezentacja

Warsztaty dla uczniów klasy pierwszej 2016-2017

Zajęcia pozalekcyjne 2016-2017

Olimpiady przedmiotowe

Olimpiady interdyscyplinarne

Propozycja wycieczek dla uczniów - wiosna 2017

Wyjazd do CERN - zgłoszenie

Wyjazd do CERN - program

Wyjazd do CERN - regulamin

Lista podręczników na rok szkolny 2017-2018

Konkursy szkolne

Regulamin Konkursu Twórczości Artystycznej im. W.Pihut

Konkurs Twórczości Artystycznej im. Weroniki Pihut - karta zgłoszenia

Terminarz V edycji Konkursu Twórczości Artystycznej

Matura

Deklaracja maturalna 1aNF

deklaracja maturalna dla uczniów klas trzecich i absolwentów z lat 2014/2015 i 2015/2016

deklaracja maturalna 1d_SF

deklaracja maturalna dla absolwentów, którzy kończyli liceum w latach 2005 - 2014

Terminarz egzaminów maturalnych

harmonogram egzaminu maturalnego - maj 2017

Wyniki matury 2017 w Liceum

Wyniki matury 2017 w oddziałach

Rekrutacja

Oferta edukacyjna Liceum 2017-2018

Terminarz kandydata do Liceum Pijarów 2017-2018

Ankieta ucznia_2017

Lista dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji_2017

Karta uczestnika rekolekcjowakacji 2017

Oświadczenie rodziców_2017

Rekolekcjowakacje_informacje_2017

Rekolekcjowakacje_regulamin_2017

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych wpisywanych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w 2016-2017 w woj. małopolskim

Program Dnia Otwartego 2017

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2017/2018

Lista kandydatów przyjętych - klasa medyczna

Lista kandydatów przyjętych - klasa ekonomiczno-prawna

Lista kandydatów przyjętych - klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna

Lista kandydatów przyjętych - klasa architektoniczna

Podział godzin

Podział godzin_nauczyciele_3 kwietnia 2017

Podział godzin_oddziały_3 kwietnia 2017

Podział godzin_sale_3 kwietnia 2017

Podział godzin 1.05.2017 - nauczyciele

Plan lekcji 1.05.2017_oddziały

Plan lekcji 01.05.2017-sale