Pliki do pobrania

Dokumenty wewnątrzszkolne

Wniosek o stypendium socjalne

Idearium - Szkoła Pijarska w Polsce

Karta obiegowa

Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2017/2018

ogólne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Inne

Nasza szkoła - prezentacja

Wykaz olimpiad przedmiotowych 2017-18

Wykaz olimpiad interdyscyplinarnych 2017-18

Badanie losu absolwentów 2017 -wyniki ankiety

Zestaw podręczników na rok szkolny 2018-2019

Konkursy szkolne

Regulamin Konkursu Twórczości Artystycznej im. W.Pihut

Terminarz VI edycji Konkursu Twórczości Artystycznej im. Weroniki Pihut

Konkurs Twórczości Artystycznej im. Weroniki Pihut. Karta zgłoszenia

Mateusz Kwinta 2a - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Michał Marciniec 2e - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Jakub Michalec 2c - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Jeremi Kielar 2f - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Maciej Radecki 1c - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Zuzanna Cyunel 2f - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Rekrutacja

Terminarz kandydata do Liceum 2018-2019

Oferta edukacyjna Liceum 2018-2019

Wykaz zawodów wiedzy, sportowych i artystycznych uwzględnianych w rekrutacji 2018-2019

Lista dokumentów kandydata do Liceum

Program Dnia Otwartego

Oświadczenie rodziców 2018

Ankieta ucznia 2018

Wiosek o przyjęcie do klasy pierwszej liceum

Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka

Oiadczenie dotyczace wielodzietności

Karta kwalifikacyjna - rekolekcjowakacje 2018

Informacje-rekolekcjowakacje 2018

Matura

Wyniki matury 2018