Pliki do pobrania

Dokumenty wewnątrzszkolne

Wniosek o stypendium socjalne

Idearium - Szkoła Pijarska w Polsce

Karta obiegowa

Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2017/2018

ogólne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Regulamin studniówki

Inne

Nasza szkoła - prezentacja

Lista podręczników na rok szkolny 2017-2018

Święto Laikatu

Warsztaty dla klas pierwszych 2017-18

Wykaz olimpiad przedmiotowych 2017-18

Wykaz olimpiad interdyscyplinarnych 2017-18

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/18

Planowane wycieczki uczniów klas pierwszych i drugich

Badanie losu absolwentów 2017 -wyniki ankiety

Konkursy szkolne

Regulamin Konkursu Twórczości Artystycznej im. W.Pihut

Terminarz VI edycji Konkursu Twórczości Artystycznej im. Weroniki Pihut

Konkurs Twórczości Artystycznej im. Weroniki Pihut. Karta zgłoszenia

Mateusz Kwinta 2a - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Michał Marciniec 2e - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Jakub Michalec 2c - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Jeremi Kielar 2f - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Maciej Radecki 1c - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Zuzanna Cyunel 2f - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Matura

Wyniki matury 2017 w Liceum

Wyniki matury 2017 w oddziałach

Deklaracja maturalna 1a_N

Deklaracja maturalna 1a-N dla tegorocznych absolwentów oraz osób przystępujących do egzaminu maturalnego w latach 2016-2017 - plik edytowalny *doc

Deklaracja maturalna 1a_N

Deklaracja maturalna dla tegorocznych absolwentów oraz osób zdających egzamin maturalny w nowej formule w latach 2016 i 2017

Deklaracja maturalna 1d_S

Deklaracja maturalna dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w starej formule w latach 2005-2015. Wercia *doc.

Deklaracja maturalna 1d_S

Deklaracja maturalna 1d_S dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w latach 2005 - 2015 w starej formule. PDF.

Podział godzin

Plan lekcji 2stycznia2018_oddziały

Plan lekcji 2stycznia 2018_nauczyciele

Plan lekcji 2stycznia 2018_sale

Podział godzin 22.01.2018_oddziały

Podział godzin 22.01.2018_nauczyciele

Plan lekcji 22.01.2018_sale

Podział godzin 9.04.2018_nauczyciele

Podział godzin 9.04.2018_oddziały

Podział godzin 9.04.2018_sale

Podział godzin 7.05.2018_oddziały

Podział godzin 7.05.2018_nauczyciele

Podział godzin 7.05.2018_sale

Rekrutacja

Terminarz kandydata do Liceum 2018-2019

Oferta edukacyjna Liceum 2018-2019

Wykaz zawodów wiedzy, sportowych i artystycznych uwzględnianych w rekrutacji 2018-2019

Lista dokumentów kandydata do Liceum

Program Dnia Otwartego

Oświadczenie rodziców 2018

Ankieta ucznia 2018

Wiosek o przyjęcie do klasy pierwszej liceum

Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka

Oiadczenie dotyczace wielodzietności

Karta kwalifikacyjna - rekolekcjowakacje 2018

Informacje-rekolekcjowakacje 2018