Pliki do pobrania

Dokumenty wewnątrzszkolne

Wniosek o stypendium socjalne

Idearium - Szkoła Pijarska w Polsce

Karta obiegowa

Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2017/2018

ogólne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Regulamin studniówki

Inne

Nasza szkoła - prezentacja

Wyjazd do CERN - zgłoszenie

Wyjazd do CERN - program

Wyjazd do CERN - regulamin

Lista podręczników na rok szkolny 2017-2018

Święto Laikatu

Warsztaty dla klas pierwszych 2017-18

Wykaz olimpiad przedmiotowych 2017-18

Wykaz olimpiad interdyscyplinarnych 2017-18

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/18

Planowane wycieczki uczniów klas pierwszych i drugich

Konkursy szkolne

Regulamin Konkursu Twórczości Artystycznej im. W.Pihut

Terminarz VI edycji Konkursu Twórczości Artystycznej im. Weroniki Pihut

Konkurs Twórczości Artystycznej im. Weroniki Pihut. Karta zgłoszenia

Rekrutacja

Oferta edukacyjna Liceum 2017-2018

Terminarz kandydata do Liceum Pijarów 2017-2018

Ankieta ucznia_2017

Lista dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji_2017

Karta uczestnika rekolekcjowakacji 2017

Oświadczenie rodziców_2017

Rekolekcjowakacje_informacje_2017

Rekolekcjowakacje_regulamin_2017

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych wpisywanych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w 2016-2017 w woj. małopolskim

Program Dnia Otwartego 2017

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2017/2018

Lista kandydatów przyjętych - klasa medyczna_1e

Lista kandydatów przyjętych - klasa ekonomiczno-prawna_1a

Lista kandydatów przyjętych - klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna_1c

Lista kandydatów przyjętych - klasa architektoniczna_1d

Lista kandydatów przyjętych - klasa ekonomiczno-prawna_1b

Lista kandydatów przyjętych - klasa medyczna_1f

Matura

Wyniki matury 2017 w Liceum

Wyniki matury 2017 w oddziałach

Deklaracja maturalna 1a_N

Deklaracja maturalna 1a-N dla tegorocznych absolwentów oraz osób przystępujących do egzaminu maturalnego w latach 2016-2017 - plik edytowalny *doc

Deklaracja maturalna 1a_N

Deklaracja maturalna dla tegorocznych absolwentów oraz osób zdających egzamin maturalny w nowej formule w latach 2016 i 2017

Deklaracja maturalna 1d_S

Deklaracja maturalna dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w starej formule w latach 2005-2015. Wercia *doc.

Deklaracja maturalna 1d_S

Deklaracja maturalna 1d_S dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w latach 2005 - 2015 w starej formule. PDF.

Podział godzin

Podział godzin_nauczyciele_4.09.2017

Podział godzin_oddziały_4.09.2017

Podział godzin_sale_4.09.2017

Plan lekcji 02.10.2017-sale

Podział godzin 2.10.2017 - nauczyciele

Podział godzin 2.10.2017 -oddziały