Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców :

przewodniczący - Rafał Chechelski, klasa 3c

z-ca przewodniczącego - Ewa Bednarek, klasa 3e

skarbnik - Marek Wcisło, klasa 3d

członek komisji rewizyjnej - Marta Brachowska - Węgrzyn, klasa 3e

członek komisji rewizyjnej - Józef Hernik, klasa 3b