Zaproszenie do udziału w Konkursie Twórczości Artystycznej im. Weroniki Pihut!

Zaproszenie do udziału w Konkursie Twórczości Artystycznej im. Weroniki Pihut!

Szkoła ogłasza z radością kolejną edycję Konkursu Twórczości Artystycznej im. Weroniki Pihut! Jest to wyjątkowa okazja dla klas pierwszych, drugich i trzecich, aby zaprezentować swoje talenty i umiejętności w różnorodnych dziedzinach sztuki.

Regulamin na rok szkolny 2023/2024:

1.      Każda klasa pierwsza, druga i trzecia ma obowiązek zgłosić do konkursu jedną aktywność sceniczną (piosenka solo bądź w wykonaniu zespołu, muzyka instrumentalna, krótka forma teatralna lub kabaretowa, taniec, recytacja; w aktywność może być zaangażowana reprezentacja klasy lub tylko jedna osoba, każda klasa ma prawo do zgłoszenia więcej niż jednej reprezentacji). Długość występu – około 5 minut.


2.      Klasa może też zgłosić się do formy innej niż sceniczna (malarstwo, rysunek, fotografia), są to jednak zgłoszenia opcjonalne, nie mogą być traktowane jako wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w punkcie powyżej.


3.      Termin składania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2024 roku.


4.      Po zebraniu zgłoszeń kapituła konkursu i powołane przez nią jury przeprowadzi eliminacje – odbędą się one w tygodniu 10-14 czerwca 2024 roku (termin ten może ulec – z przyczyn technicznych – niewielkiemu przesunięciu i niezbędnym modyfikacjom). Najlepsze aktywności zostaną zaprezentowane przed publicznością na forum szkoły podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Wówczas zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.


5.      Na wychowawcach spoczywa obowiązek wyegzekwowania udziału klasy w konkursie, wspieranie uczniów, w razie konieczności – organizacja (w porozumieniu z duszpasterzami) prób w budynku szkoły.