Świadectwa maturalne

Świadectwa maturalne

Świadectwa maturalne będą wydawane 9 lipca (wtorek) w godzinach od 9:00 do 13:00. 

W przypadku niemożliwości osobistego odbioru należy wystawić upoważnienie dla odbierającego - wersja DOC / wersja PDF

W przypadku niezdania jednego egzaminu i chęci jego poprawy należy złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (zał. nr 7) - wersja PDF / wersja DOC.