RoraTy

RoraTy

W adwent wpisane są roraty - również w naszej szkole. Spotykamy się od poniedziałku do piątku o godz. 7.10 na holu. W tym roku tematy krótkich rozważań w ramach kazań będą związane z poszczególnymi części Mszy św. Zapraszamy Uczniów i Rodziców, Nauczycieli i Pracowników, Absolwentów i Gości naszej szkoły.

Zachęcamy, by się zgłaszać do pomocy w liturgii i przygotować: czytanie, psalm, modlitwę wiernych, pieśni - zapisy na tablicy obok wejścia do pokoju nauczycielskiego. Liczymy też na obecność ministrantów, lektorów i maksistrantów.