Wykład dr. hab. Mateusza Antoniuka

Wykład dr. hab. Mateusza Antoniuka

Czym różni się nauka w szkole średniej od studiowania? Większość licealnej młodzieży zadaje sobie to pytanie, myśląc o swej naukowej przyszłości.  Patronat Wydziału  Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pozwala naszym wychowankom wcześniej na nie odpowiedzieć,  dając  możliwość uczestnictwa w wykładach, sesjach oraz spotkaniach naukowych organizowanych przez WP UJ. 

   


W środę 23 listopada uczennice i uczniowie wzięli udział w tegorocznym inauguracyjnym wykładzie dr. hab. Mateusza Antoniuka, który w swych naukowych badaniach skupia się na literaturze współczesnej, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Pracowni Badań nad Procesem Twórczym i kierownika Programu Doktorskiego w dyscyplinie Literaturoznawstwo. Pan Profesor jest wychowankiem naszej pijarskiej Alma Mater.

    W Hojności mitu wykładowca przedstawił wielorakie sposoby i funkcje sięgania do motywów mitycznych w poezji Zbigniewa Herberta,  a następnie oddał głos młodym odbiorcom, aby mieli okazję do podzielenia się własnymi przemyśleniami. Uczestnicy spotkania mogli także zobaczyć zdjęcia Herbertowskich rękopisów, na co dzień skrywanych w niedostępnych przeciętnemu czytelnikowi zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne naukowe wtajemniczenia!