Złota odznaka dla naszego Liceum!

Złota odznaka dla naszego Liceum!

Z ogromną radością informujemy, że kolejny raz w Rankingu Perspektyw uzyskaliśmy odznakę złotej szkoły, a to oznacza, że trzymamy wysoki poziom, a nawet jesteśmy w rankingu wyżej niż w poprzednich latach! 


Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.  Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.


Zajmujemy:

  • 126. miejsce wśród najlepszych liceów w Polsce (czterdzieści miejsc wyżej niż dwa lata temu);
  • 13. miejsce wśród najlepszych liceów województwa małopolskiego;
  • 11. miejsce wśród najlepszych krakowskich liceów;
  • 123. miejsce w rankingu maturalnym.


Gratulacje należą się całej naszej szkolnej społeczności. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.