Fundacja Oświatowa

Fundacja Oświatowa

Serdecznie zachęcamy do wsparcia naszej Fundacji!

Przekazujesz 1,5% na Fundację Oświatową – kogo wspierasz?

1. Programy dla dzieci i młodzieży (w tym: zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, wyjazdy wakacyjne);

2. Fundusz stypendialny dla najlepszych uczniów;
3. Grupę Wolontariatu Calasanz, do której należą uczniowie oraz absolwenci Szkoły Podstawowej i Liceum Zakonu Pijarów (w tym rozwój umiejętności młodych wolontariuszy, poprzez stwarzanie możliwości uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach).

Jak przekazać 1,5% podatku na działania Fundacji?

A. W przypadku chęci wsparcia działań statutowych fundacji w formularzu PIT proszę jedynie wpisać nr KRS Fundacji: 0000007646.

B. W sytuacji chęci wsparcia konkretnego działania fundacji, w formularzu PIT proszę wpisać nr KRS Fundacji: 0000007646, a w rubryce „cel szczegółowy” odpowiednio: Programy dla dzieci i młodzieży / Fundusz stypendialny / Grupa wolontariatu.

C. Rozlicz się za pomocą  bezpłatnego programu do rozliczeń PIT /pobierz program lub rozliczaj online/

Fundacja uczestniczy w projekcie „PITax.pl dla OPP”.

Bezpłatny program dostępny jest dzięki współpracy z IWOP oraz producentem oprogramowania PITax.pl.

DZIĘKUJEMY!